Op weg naar een andere overheid: werkconferentie ‘Werken aan Geluk’

Gemeente Roerdalen is een van de voorlopers van gemeenten in Nederland die werken aan het vergroten van geluk. Wij willen deze vernieuwing van het lokale bestuur delen met gemeenten in Nederland en België.

Daarom organiseerden wij op 30 november de werkconferentie ‘Werken aan geluk’.

 

 

In samenwerking met de Academie voor Waarderend Vernieuwen, The Thrive en EHERO (The Erasmus Happiness Economics Research Organisation).

Lees meer

Actief en inspirerend programma

Jan Terlouw is fysicus, schrijver en voormalig politicus. De wetenschapper was onder andere minister en jarenlang fractievoorzitter van D66. Als schrijver heeft hij tal van bekende kinderboeken op zijn naam staan. De schrijver en politicus beschouwt spreken als een kunstvorm die dreigt te verdwijnen en gebruikt tijdens zijn lezingen dan ook geen PowerPoint. Benieuwd naar zijn verhaal over vernieuwing van de lokale samenleving? Kom dan naar de werkconferentie en laat je inspireren. Naast Jan Terlouw deelt Leo Bormans, ambassadeur van Geluk en auteur van internationale bestsellers, zijn kennis met de deelnemers. Een aantal gemeenten, onder andere Tiel, Schagen, Vaals, Etten-Leur, Breda, Beesel, Peel en Maas, Mechelen (B) en Roerdalen draagt actief bij aan het programma. Ze brengen een actueel vraagstuk in waarmee de deelnemers met behulp van vernieuwende werkvormen aan de slag gaan. De gemeenten komen een stap vooruit met hun vraagstuk en de deelnemers leren al doende. Denk aan onderwerpen zoals participatie, energitransitie en de terugtredende overheid. De dag staat in het teken van leren, werken, inspireren en samen doen.

Roerdalen gaat voor geluk

Werken aan Geluk begon in Roerdalen rond 2010 en was toen vooral gericht op recreatie, toerisme en promotie van onze mooie gemeente. Samen met ondernemers werken aan een Gastvrij Roerdalen: geen massatoerisme maar kleinschalig genieten onder het motto ‘Klein geluk uit Roerdalen’.

Dat werkte, maar we voelden dat geluk voor ons veel meer kon betekenen. Dat werd al concreet zichtbaar in 2012 toen we samen met een regeringsdelegatie van Bhutan, een land dat geluk tot de kern van haar identiteit heeft gemaakt, een gezamenlijke verklaring van geluk ondertekenden. Een oproep aan iedereen om bij te dragen aan geluk van alle mensen.

Lees meer

Programma/Workshops

De dag staat in het teken van leren, werken, inspireren en samen doen. Er zijn twee inspirerende lezingen en tijdens de rest van het programma ga je zelf aan de slag.

 

Bekijk het programma en de workshops

Blog

Als we er niet gelukkig van worden, gaan we het niet doen

… staat in de grondwet van Bhutan. Klinkt logisch toch? Want als we er niet gelukkig van worden, gaan we er zeker niet op vooruit. Toch reageren mensen niet altijd even enthousiast als het gaat om werken met geluk. “Heb je nou echt niks anders te doen dan werken aan geluk?!” Leo Bormans vertelt dat mensen er wel eens fucking boos om zijn, werken aan geluk. Ze verzetten zich ertegen, ze lachen het uit. Maar waar zijn ze nu eigenlijk bang voor?

De deelnemers van de werkconferentie luisteren aandachtig naar wat Leo te vertellen heeft. “Als wij niet werken aan geluk, neemt de reclame het over, de business. Die leren ons dat “mijn dingen” belangrijk zijn. In de huidige maatschappij worden we opgejut om onszelf te zijn terwijl we groeien in relatie met anderen. Terwijl het gaat om liberté, egalité, fraternité.”

Leo opent de ogen van deelnemers en zorgt voor de zuurstof die de vlam in de zaal, in ieder mens, doet aanwakkeren. Vol energie en nieuwe inzichten geven zij zich tijdens de workshops, terwijl men elkaar vindt en verbindt in de momenten tussenin. Want de energie is nou eenmaal niet te stoppen.

En zo ook gaat die energie mee naar de workshop van de gemeente Tiel, die met een vraagstuk over het wel of niet verplaatsen van de coffeeshops zit. En terecht krijgen zij de vraag voor wie ze het nou eigenlijk willen doen? Worden mensen er gelukkiger van? Na een analyse volgens deep democracy krijgen zij het advies om in gesprek te gaan met de Raad en het College om na te gaan of er wel een vraagstuk is. En of het niet anders, waarderender, kan. Vraag bewoners niet naar hun mening over het wel of niet verplaatsen van coffeeshops maar vraag hen wat er al goed gaat in de wijk en wat zij nodig hebben om er nog gelukkiger te zijn.

Waarderen is een woord dat deze dag veel genoemd wordt. De sleutelwoorden tot geluk volgens Leo zijn “ANDERE MENSEN”, en het waarderen van en gewaardeerd worden door deze andere mensen is nou eenmaal wat geluk geeft. Zo speelt het ook een rol bij het vraagstuk van de gemeente Peel en Maas, een gemeente die niet meer wil sturen op beleid maar op waarden. Zij erkennen dat 43.000 inwoners meer weten dan 400 ambtenaren en willen met hun inwoners samenwerken. Maar hoe zorg je voor die goede wisselwerking die zorgt voor een goed evenwicht tussen overheid, maatschappelijke instellingen en inwoners? Ze gaan uit van de uitkomst van Google project Aristotle: Niet het team met de intelligentste mensen is het best, maar het team dat collectief het meest intelligent is. Psychologische veiligheid is daarbij de cruciale succesfactor. Hoe zorg je hiervoor?

De lunch dip zorgde even voor kwalitatieve stilte maar wanneer we aan de slag gaan wakkeren de vlammen weer aan. Het gaat niet om het resultaat, het gaat om genieten van mensen die in gesprek zijn. Oprecht luisteren, geloven in de ander en vinden dat iedereen ertoe doet. Gehoord worden en voelen, vertrouwen, samenwerken, dat is waar het om draait. Voor de inwoners is het belangrijk dat gesprekken gefaciliteerd worden, dat zij zichtbaar zijn en gewaardeerd worden. Maatschappelijke instellingen en overheid hebben behoefte aan procesondersteuning of systemisch werken en moeten vooral leren door te doen. En zij moeten omdenken.
En dat is ook wat Jan Terlouw ons laat doen: omdenken. Waar zijn we met zijn allen mee bezig? Waar is de broederschap? De Ubuntu heeft als motto “Ik ben er, omdat de ander er is”, samen in solidariteit zijn zij gelukkig.

“Het gaat zoveel beter, de wereld is zoveel veiliger. In de prehistorie overleed naar schatting ¼ door geweld, tijdens de Tweede Wereldoorlog 1/100 en nu zijn dat er zoveel minder. De veiligheid is goed. Het gaat er nu om hoe we omgaan met de natuur, hoe we er mee samenleven. Onze biodiversiteit is nog maar 15% van wat het was in 1900, 30 bijensoorten in Nederland zijn uitgestorven, we kappen regenwouden voor voedsel voor 70 miljard gedomesticeerde dieren…… We kunnen zo niet doorgaan.

Geen kolen, olie, gas, minder vlees eten. Waarom hebben we geen marktmeester die niet-duurzame producten niet toelaat op de markt? We hebben het over de uitbreiding van Schiphol: wat IS dat voor een discussie? Het moet inkrimpen. Dan gaan we maar niet meer 3 keer per jaar voor €20 met Ryanair naar Barcelona. Het moet gewoon gebeuren als je geluk, gelijkheid en broederschap een kans wilt geven.”

En het is niet de verantwoordelijkheid van de politiek, maar van ons allen. “Dat wil je toch voor je kinderen?” Jan sprak er over op tv en erna explodeerde het internet. Niet om wat hij zei over duurzaamheid, maar wat hij zei over vertrouwen: niets werkt zonder vertrouwen. Fabrieken niet, banken niet, de overheid niet. “Het is niet dat alles vroeger beter was, maar we vertrouwden elkaar meer, hadden meer verantwoordelijkheid.” En laat vertrouwen nu net de basis zijn voor geluk. Zorg dat je inwoners je vertrouwen, is wat Jan ons meegeeft.

Mark Rutte zei eens dat de overheid geen geluksfabriek is. En dat is zo, de overheid is geen fabriek. Het is een instantie waar mensen werken om de levensvoorwaarden voor iedereen in onze samenleving te borgen. Maar laten we ons voortaan ook focussen op de levensvaardigheden. Laten we inzetten op gemeenschapszin, geestelijke gezondheid, levensvoorwaarden, levensovertuigingen en een goede kwaliteit overheid. Zo kunnen we bijdragen aan meer geluk voor meer mensen. En zo creëren we energie die mensen aanzet tot actie.

Emmy Prinse
Academie voor Waarderend Vernieuwen

Meer Geluk

Alvast inlezen? Partner EHERO heeft een aantal mooie artikelen geselecteerd.

Sturen op geluk is dat mogelijk en wenselijk?
Lees het artikel van Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam

Geluksonderzoek en beleid
Lees het artikel van Martijn Burger en Ruut Veenhoven

Ways to greater happiness – a Delphi study
Lees het artikel van Ruut Veenhoven, Dan Buettner and Toben Nelson

Luister hier naar het webinar ‘de gemeentelijke gelukscoördinator’ van 21 juni  jl.
https://youtu.be/dr2jxOsUq7I

Partners

We organiseren de Werkconferentie ‘Werken aan geluk’ samen met de Academie voor Waarderend Vernieuwen, The Thrive en EHERO (the Erasmus Happiness Economics Resaerch Organisation).