Moderator Danielle Zandee

Danielle Zandee is tijdens de werkconferentie moderator voor de workshop van de gemeente Tiel. Op basis van zes vragen leer je haar beter kennen.

1.Kun je kort omschrijven wie je bent?

Ik ben als hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast werk ik als zelfstandig adviseur. Het gaat bij mij altijd om samen leren, onderzoeken en veranderen richting een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Mensen kennen mij denk ik vooral als een van de experts op het gebied van Appreciative Inquiry – en dan zowel als methode voor organisatieontwikkeling als voor actieonderzoek. Ik ben idealistisch en ook pragmatisch, wetenschappelijk en ook activistisch, meestal nieuwsgierig maar ook rebels.

2.Waar ben je goed in?

Je mag van mij verwachten dat ik verstandig kan nadenken en ook meedenken over de lastige vraagstukken van deze tijd. Maar uiteindelijk werk ik toch vooral vanuit gevoel. Ik ben goed in het faciliteren van verbinding – van praktijk en theorie en van mensen met diverse achtergronden en belangen. Ik werk vanuit waardering voor wie en wat er is. Ik help zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor voortdurende, vernieuwende beweging.

3.Wat is je verbinding met de werkconferentie?

Sinds een paar jaar ondersteun ik Roerdalen af en toe in hun waarderende aanpak voor het bevorderen van geluk in de gemeente en de eigen organisatie. Ik doe daarom ook graag mee aan de werkconferentie. Al hoef ik daar persoonlijk niet gelukkig van te worden. Mijn focus ligt vooral op wat er tussen mensen gebeurt en op wat we vanuit betekenisvolle ontmoeting gezamenlijk – en zeker ook voor anderen – tot stand kunnen brengen.

4.Waar ga je als moderator op sturen?

Ik ga de workshop rond de casus van de gemeente Tiel begeleiden, met als leidend vraagstuk de verhuizing van de coffeeshops. Dat is natuurlijk een lastige kwestie. Wat mij momenteel erg bezig houdt, is hoe we elkaar juist in de moeite kunnen ontmoeten. Dus daar wil ik graag met deelnemers naar op zoek.

5.Wat kan de groep van jou verwachten?

Ik werk vanuit een kritisch waarderend perspectief. In de workshop hebben alle deelnemers ruimte hun realiteit, zorgen en wensen in te brengen. Waarderend kijken betekent voor mij werken vanuit gelijkwaardigheid. En dat maakt ook kritisch. We leven in een wereld van ongelijke macht en zeggenschap. Die dynamiek kan niet onbesproken blijven in een zoektocht naar gezamenlijk geluk.

6.Welke werkvorm gebruik je tijdens de werkconferentie?

Bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor coffeeshops speelt natuurlijk van alles en voor iedereen verschillend. Dus is het goed om eerst zorgvuldig en vooral meervoudig in kaart te brengen van waar het hier daadwerkelijk over gaat. Vervolgens  gaan we vanuit die verschillen oefenen met ‘generatieve dialoog’ – een gesprek waarin een ieder zich gehoord voelt en via het versterken van relaties ook zicht op mogelijke oplossingen ontstaat.

Meer weten over de workshop Wiens geluk weegt het zwaarst? van de gemeente Tiel? Lees het hier.

Terug naar het overzicht