Moderator Sandra Kensen

Sandra is tijdens de werkconferentie de moderator voor de workshop ‘Een gelukkig publiek besluit’. Zij is werkzaam bij de Academie voor waarderend vernieuwen. Op basis van zes vragen leer je haar beter kennen.

1.Kun je kort omschrijven wie je bent?

Mijn naam is dr. Sandra Kensen en ik ben 50 jaar oud. Mijn woonplaats is Tilburg, hier woon ik met mijn 15-jarige zoon Ron. In 1999 ben ik gepromoveerd op een bestuurskundig proefschrift naar sociale vernieuwing in gemeenten en het sturen op variatie. Ik ben werkzaam bij de Academie voor waarderend vernieuwen. Vanuit mijn functie adviseer ik burgemeesters en wethouders hoe zij de samenleving met waardering kunnen uitnodigen om mee te doen met het besturen van de gemeente. Mijn drijfveer? Politiek weer van iedereen maken!

2.Waar ben je goed in?

Het stellen van vragen die tot denken en/of actie aanzetten, is een van mijn sterke punten. Verder lukt het mij heel goed om een stemming te creëren waarin uiteenlopende mensen met elkaar hun verschillen willen uitzoeken. Om vervolgens tot gezamenlijke en betekenisvolle resultaten te komen.

3. Wat is je verbinding met de werkconferentie?

Wat van belang is voor geluk, ligt ook besloten in waarderend vernieuwen. Bijvoorbeeld: inwoners zijn gelukkiger wanneer zij hun overheid kunnen vertrouwen. Hiervoor is contact nodig tussen bestuurders en inwoners, want daarin schuilt de belofte van vertrouwen en wederkerigheid. Twee belangrijke voorwaarden voor een gevoel van verbondenheid en op elkaar kunnen rekenen, ook in moeilijke tijden. Waarderend vernieuwen biedt de methode om dat contact tot stand te brengen en om met elkaar te werken aan de goede dingen voor de samenleving.

4.Waar ga je als moderator op sturen?

Dat deelnemers ervaren dat democratie onder andere een constante bezinning betekent op de vraag: werken wij zo goed met elkaar aan de goede dingen?

5.Wat kan de groep van jou verwachten?

Een vriendelijke vrouw die met rust een heldere instructie kan geven en die de deelnemers op een leuke en goede manier aan het werk zet.

6.Welke werkvorm gebruik je tijdens de werkconferentie?

Op basis van een korte en heldere theoretische inleiding over verschillende vormen van democratie, vraag ik mensen om in groepjes van vijf een democratisch besluitvormingsproces te ontwerpen. Dit kan de mensen in Vlodrop en de gemeente Roerdalen helpen om tot een gelukkig publiek besluit te komen over de nieuwe dorpsaccommodatie in Vlodrop. Een procestekening is per groepje het resultaat.

Lees hier meer over de workshop Een gelukkig publiek besluit van de gemeente Roerdalen.

Terug naar het overzicht