Terugblik Werkconferentie

Vrijdag 30 november organiseerden wij de werkconferentie ‘Werken aan Geluk’. We willen bijdragen aan meer geluk voor meer mensen. Geluk in de zin van tevredenheid met het leven als geheel. Om deze beweging in gemeenten groter te maken en van elkaar te leren, organiseerden we deze dag. Hoe hebben moderatoren en begeleiders van de workshops deze dag ervaren?

Gemeente Tiel door Wiljan Driessen
Workshop: Wiens geluk weegt het zwaarst?
De workshop leverde tips en een frisse kijk op de problematiek op. De casus heeft het in zich om vast te lopen op ‘vooringenomen stellingen’ en te oordelen op basis van het verleden. De steeds terugkerende discussie moet worden doorbroken. Daarom gaan we het onderwerp aanvliegen vanuit een andere invalshoek.

Gemeente Peel en Maas door Nick Jansen
Workshop: Het belang van synchroniciteit
De workshop bevestigde dat onze bijdrage aan het goede leven uiteindelijk beperkt is. Het is de kunst ons goed te verhouden tot een samenleving die waardevolle dingen doet. Juist dit maakt het belangrijk dat overheden en maatschappelijke organisaties vanuit eenzelfde ‘mindset’ in relatie zijn met een gemeenschap. Als dat niet gebeurt, worden mensen gierend gek van ons. Daarom moeten overheden bijvoorbeeld investeren in het ontwikkelproces van gemeenschappen. Ook heb ik uit deze dag gehaald dat we na moeten denken over de ‘look and feel’ van onze kernboodschap als gemeente Peel en Maas. Ontsluit onderliggende theorie zo aansprekend mogelijk. De inleiding van Leo Bormans was in dat opzicht een echte eyeopener.

Gemeente Schagen door Peter van Biemen
Workshop: Bouwen met vertrouwen en toekomstperspectief
Na deze dag realiseerden we ons dat er bij ontwikkelingen altijd teleurstellingen zijn. In dit geval voor de buren van het ontwikkelingsgebied. We stonden stil bij de vraag welke rol projectleiding heeft bij de begeleiding van inwoners en wat dit voor effect heeft in termen van leiderschap. Kortom: een prettige open sfeer waarin de tijd vloog!

Gemeente Beesel, door Marina Wielders en Sanne Verdonck
Workshop: De weg naar een ‘blije’ organisatie
Wat is er nodig om een gelukkige (blije) gemeente te zijn? En hoe kun je de grote hoeveelheid kennis waar je als mens toegang toe hebt effectief en efficiënt inzetten voor je organisatie? De workshop leerde ons welke stappen en bewegingen essentieel zijn. De kennis en ervaring van alle deelnemers over wat nodig is om een ‘gemeente in gemeenschap’ te zijn en wat de beste eerstvolgende stap is naar een gelukkige (blije) gemeente, is praktisch en bruikbaar. Het was een mooie, indrukwekkende dag!

Gemeente Vaals door Marjolein Wassenberg
Workshop: Een mooie toekomst voor de ruilwinkel
De workshop gaf ons ideeën en inspiratie hoe we participatie, geluk en gezondheid kunnen vergroten. De rol van gemeente verandert: praten mét mensen in plaats van over mensen. De doelgroep betrekken bij het project werkt stimulerend. Ook ben ik heel enthousiast over het verhaal van Leo Bormans. Het is confronterend dat marketing meer gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding is! En hoe Jan Terlouw als een soort moderne Sinterklaas vanuit zijn stoel ons meenam in zijn visie en hoop voor de toekomst was mooi. Bij vlagen zelfs ontroerend. Bedankt! Wij hebben flink geoogst in Roerdalen!

Gemeente Vaals door Bert-Jan ter Hofte
Workshop: Een mooie toekomst voor de ruilwinkel
Het was een dag waar de organisatie trots op mag zijn. Trots op de impact van deze dag op de beweging van overheidsorganisaties die met hun teams en individuen gaan ontwikkelen naar meer waarde(n)gerichte systemen. Een prachtige beweging die de focus legt op waar het bij de ontwikkeling van maatschappij, organisatie, teams & individuen werkelijk om draait: een ‘zuurstofrijke’ context creëren om mensen in hun unieke en authentieke kracht te laten komen.

Gemeente Roerdalen door Louis op de Kamp
Workshop: Een gelukkig publiek besluit
Mooi om te ervaren dat ook anderen willen meedenken over het project om in Vlodrop te komen tot een verantwoorde Brede Maatschappelijke Voorziening. Tijdens de workshop komen de volgende aandachts- en uitgangspunten aan de orde; het democratisch proces, het mobiliseren van mensen om het draagvlak te vergroten en werken aan verbondenheid. Kortom zorg dat het dorp ziet en ervaart dat je in beweging blijft. Zonder goed proces komt er ook geen mooi resultaat.

Gemeente Mechelen (BE) door Julie Poppe
Workshop: Een proeftuin voor circulaire economie vanuit een multi-stakeholderbenadering
De bespreking van onze case scherpte de uitdagingen van het project aan. We kregen de tools om verder te bouwen aan een vernieuwend lokaal bestuur, zowel van onderuit (samen met de inwoners) als van bovenuit (bestuur). Ik concludeerde dat lokale besturen allemaal voor gelijkaardige uitdagingen staan, zowel in Nederland als in België. De sprekers tijdens de plenaire sessies waren zeer goed, grappig en ongelofelijk inspirerend!

Gemeente Breda door Danielle Dictus en Jannet Koster
Workshop: De sleutel voor echte samenwerking en communicatie
Vooraf praten over gedrag leidt niet perse tot het gewenste gedrag. Maar het heeft zeker zin om het vooraf uit te leggen. En daarna reflecteren en nog eens doen. Gedrag aanleren gaat vooral via ‘doen’. Als er goed wordt gecommuniceerd en samengewerkt, voelen ook ‘buitenstaanders’ zich onderdeel van een groep. Wat we meenamen naar huis? In de toekomst gaan we de escaperoom nog meer inzetten omdat het een ludieke manier is om bewustzijn over gedrag te bevorderen.

Gemeente Etten-Leur door Saskia de Smet
Workshop: Waarderend vernieuwen
Tijdens de workshop werd inzichtelijk wat er allemaal past onder vroegsignalering, welke energie daar al zit en welke verbindingen benut kunnen worden. Het elkaar vinden in ‘er voor de ander willen zijn’ geeft een gemeenschappelijk goed gevoel. Ook zetten we ‘Waarderend vernieuwen’ in. De workshop demonstreerde dat dit enorm helpt. We hopen dat nu anderen deze methode hebben leren kennen, dit ook willen inzetten.

Op weg naar een andere overheid: werkconferentie ‘Werken aan Geluk’

Gemeente Roerdalen is een van de voorlopers van gemeenten in Nederland die werken aan het vergroten van geluk. Wij willen deze vernieuwing van de lokale overheid, waaraan we samen met onze inwoners, medewerkers en bestuur invulling geven, delen met andere gemeenten. Daarom organiseerden wij op 30 november de werkconferentie ‘Werken aan Geluk’. Dit gebeurt in samenwerking met de Academie voor Waarderend Vernieuwen, The Thrive en EHERO (The Erasmus Happiness Economics Research Organization).

Wij willen bijdragen aan meer geluk voor meer mensen. Geluk in de zin van tevredenheid met het leven als geheel. Om dit te bereiken treedt de organisatie de inwoners vanuit vertrouwen en respect tegemoet. Wij stimuleren de beweging waarin inwoners zelf en samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun leefomgeving, in hun buurt of dorp. Onze rol is het creëren van goede randvoorwaarden en het werken aan een nieuwe rolverdeling tussen gemeente en samenleving.

Gelukscoördinator Laurens Bijl: “We worden regelmatig uitgenodigd om te vertellen over onze ‘geluksaanpak’ en ontvangen geïnteresseerde gemeenten in Roerdalen. Onze missie om bij te dragen aan geluk spreekt aan. Net zoals onze manier van werken: vanuit de waarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze waarden vormen de basis voor de samenwerking met onze gemeenschap en voor de ontwikkeling van onze eigen organisatie. We werken aan de vernieuwing van het lokale bestuur. Steeds meer gemeenten zoeken naar een vergelijkbare invulling. Daarom organiseerden we op 30 november een dag om van elkaar te leren, met als doel deze beweging in gemeenten groter te maken.”