Workshop 10: Meten van geluk en lokaal beleid – EHERO – Workshop 1 en 2 vol

EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation)

Geluk is van belang voor een ieder. Sommigen worden gelukkig van een geweldige baan of carrière en voor het geluk van veel mensen is een goede gezondheid alsmede een gezonde relatie met hun familie en vrienden belangrijk. De leefbaarheid van de omgeving kan ook een positieve bijdrage leveren aan geluk. Waar welke omgevingsfactoren zijn van invloed op het geluk van haar inwoners en hoe kunnen we dat meten? En hoe kunnen politici en beleidsmakers deze informatie gebruiken om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren?

Opzet Workshop sessie 1 en 2

Deze workshop is een interactieve lezing. We gaan eerst in op wat het concept geluk is en hoe het gemeten kan worden. Vervolgens bekijken we verschillen in geluk tussen plaatsen en wat deze verschillen verklaart. Tenslotte maken we de slag van wetenschap naar beleid.

De moderator van de workshop Meten van geluk en lokaal beleid van EHERO is Martijn Burger. Lees meer over Martijn.
Terug naar het workshop overzicht