Workshop 4: De weg naar een ‘blije’ organisatie – Beesel – Workshop 1 en 2 vol

Gemeente Beesel

Hoe zetten we een goede volgende stap naar gelukkige inwoners en medewerkers?

‘Blij in Beesel’ is de titel van de gemeenschapsvisie die door de inwoners zelf is samengesteld. Naast inhoudelijke thema’s als fijn wonen in Beesel en jong zijn in Beesel, spreken inwoners ook over hoe gemeente en inwoners met elkaar om kunnen gaan. Gemeente in gemeenschap en samenwerken gaan daarover. Het vraagt iets van alle medewerkers in de organisatie. Wat zijn goede stappen om de medewerkers hierbij (verder) op weg te helpen? Met behulp van een organisatieopstelling onderzoeken we wat er nodig is om een goede volgende stap te zetten.

Aanleiding

De Gemeente Beesel heeft, als input voor de gemeenschapsvisie Blij in Beesel, haar inwoners gevraagd waar zij blij van worden in Beesel. Dat is onder meer als de Gemeente een Gemeente in gemeenschap is, die goed met inwoners, ondernemers, organisaties en partners samenwerkt, de lijnen kort houdt en snel schakelt. En dat op basis van gelijkwaardigheid. Dat vergt natuurlijk steeds iets anders: soms initiatief, soms faciliteren, soms luisteren. Altijd meedenken. Dat vraagt iets van de medewerkers en bestuurders van onze organisatie. Want wat bedoelt de gemeenschap nu precies? En hoe kan ik nu maatwerk leveren zonder willekeurig te worden? Kan ik dat wel? En heb ik daar eigenlijk wel zin in?

Hoofdpersonen

Om elkaar te helpen om een goed (en integraal!) samenwerkende lokale overheid voor onze inwoners te zijn, hebben we aandacht voor onze organisatieontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die iedereen in de organisatie aangaat. Een steeds grotere groep medewerkers draagt deze ontwikkeling, een ander deel draagt bij, weer een ander deel verdraagt de ontwikkeling. En andere medewerkers hebben moeite en/ of weerstand om aan te haken.

De uitdaging

We willen met respect voor verschillende tempo´s en invullingen de beweging maken. En we willen ons gezamenlijk blijven ontwikkelen om toe te groeien naar het uiteindelijke doel: een lokale overheid die goed samenwerkt met inwoners, bedrijven, organisaties en partners.

De vraag

Maar hoe doen we dat goed? Welke volgende stap(pen) mogen we nemen zodat al onze medewerkers en bestuurders bekwaam, bewust en blij in Beesel zijn?

De theorie

Organisatieopstelling

Opstellingen laten mechanismen en dynamieken zien, die meestal onbewust werken. Bert Hellinger ontdekte de methode om onderliggende dynamieken in families zichtbaar te maken. Gunthard Weber en in Nederland Jan Jacob Stam (Bert Hellinger Instituut Nederland) hebben deze methode verder ontwikkeld op gebied van werk en organisaties. Het gaat over de vraag hoe het systeem, het geheel zich gedraagt.

Opstellingen brengen dingen aan het licht zonder oordeel en mening. Het laat de werkelijkheid zien zoals het is, zoals die zich toont. Het begint met een open vraag die iemand stelt aan het systeem. Het antwoord wordt onderzocht met behulp van representanten; mensen in de opstelling die de situatie niet kennen. Zij weerspiegelen een bepaalde functie, voor een heel team of afdeling of klanten of ander belangrijke elementen. Omdat ze zich op een zichtbare manier tot elkaar verhouden geeft het een duidelijk beeld wat er werkelijk speelt. Degene die de vraag inbrengt kijkt toe en neemt zo open mogelijk waar. Mogelijk neemt de vraagsteller ook deel aan de opstelling.

Opstellingen zijn dus heel goed te gebruiken
a. als diagnose-instrument: wat speelt er?
b. als verander-instrument: wat is er nodig om tot een gewenste verhouding te komen?
c. als ontwerp-instrument: wat heeft welk effect?

De workshops

De werkvorm vraagt om een open houding. Daarom willen we wel heldere vragen stellen, maar kunnen we niet het resultaat sturen. Om een beeld te geven beschrijven we een gewenst resultaat. In de praktijk kan het dat het toch iets anders loopt.

Het is niet noodzakelijk om allebei de workshops bij te wonen. U mag ook aansluiten bij één van de twee workshops.

De opzet van workshop sessie 1

Na een introductie gaan we aan de slag met een (organisatie)opstelling. De focus zal liggen op het stellen van een diagnose. Wie speelt er allemaal een rol in het wel en niet zetten van een volgende goede stap? En wie mag welke beweging maken om samen vooruit te komen? Concreet hebben we aan het einde van de workshop een helder beeld van het speelveld, de spelers en ‘wat er speelt’ (diagnose).

De opzet van workshop sessie 2

De introductie zal worden uitgebreid met de resultaten van workshop 1 (de diagnose die we hebben kunnen stellen). In workshop 2 ligt de focus op dieper inzicht in patronen en mogelijke vervolgstappen. Wat is onze eerstvolgende stap naar een goed samenwerkende gemeente met medewerkers die blij, bewust en bekwaam in Beesel zijn? Concreet werken we toe naar een schets van volgende stappen voor de gemeentelijke organisatie, die kunnen bijdragen aan een betere verhouding tot elkaar en tot de Beeselse gemeenschap (veranderdimensie).

De moderator voor deze workshops is Marina Wielders. We stelden haar een aantal vragen zodat je haar alvast kunt leren kennen.

Terug naar het workshop overzicht