Workshop 5: De sleutel voor echte samenwerking en communicatie – Breda – Workshop 1 en 2 vol

Gemeente Breda

Breda brengt het samen

Aanleiding

De hedendaagse uitdagingen gaan we niet meer te lijf met de bestaande werkwijzen. Breda heeft daarom als motto: Breda brengt het samen. De kracht van duurzame oplossingen, ligt in ‘vanaf het begin samenbrengen van verschillende, uiteenlopende belangen’. Deze belangen moeten niet wedijveren, maar wel gebundeld worden. Dan ontstaan er slimme antwoorden. Dit vraagt in basis oordeelvrij luisteren, compleet zijn in informatie, open geest en continu reflecteren.

Met de Omgevingswet op komst, waarbij participatie met een hoofdletter wordt geschreven, moet dit concreet gemaakt worden in de dagelijkse praktijk.

Hoofdpersonen

Belangen van initiatiefnemers, inwoners en overheid lijken soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. En toch zijn ze allemaal van belang: mensen die expertise bezitten over het onderwerp, mensen die een drive hebben om iets te realiseren en de mensen die de consequenties van een bepaald initiatief ondervinden. Ongeacht of het gaat over een grote bouwontwikkeling, herinrichting van een straat, verminderen van zwerfvuil, sociale opvang in de wijk, buurtpreventie. Noem het maar op.

Uitdaging

Hoe kun je in een veranderende wereld toch jouw bijdrage blijven leveren als deskundige ambtenaar, kans ruikende initiatiefnemer of betrokken bewoner?  Hoe kun je je nog tot goede plannen komen als Jan en alleman er zich mee mag bemoeien en iedereen zijn zin wil. Waar haal je je plezier, je geluk dan nog uit?

Het begint bij samenwerken en communiceren: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Vrijwel iedereen weet dit en denkt dat ze dat goed doen en toch klinkt vaak achteraf dat het ‘beter had gekund’ of ‘we zijn niet gehoord’. Vaak vinden mensen dat zij zelf goed samenwerken, maar die anderen allemaal niet….. hoe zit dit nu?

Vraag

Hoe kun je ervaren en leren wat samenwerken en communiceren echt inhoudt? Dan kun je samen bouwen aan duurzame slimme oplossingen, waar velen zich verantwoordelijk voor voelen. Complexe uitdagingen met veel uiteenlopende belangen, worden weer leuk!

Theorie

 • Complexe uitdagingen kun je niet lineair oppakken. Teveel factoren, die in samenhang met elkaar interacteren. Om deze uitdagingen goed op te pakken zijn een paar basis ingrediënten (designthinking, deep democracy):
  • Voldoende diversiteit en grootte van een groep: zowel met mensen met expertise en mensen die consequenties ondervinden;
  • In goede dialoog met elkaar: oordeelvrij luisteren, elkaars perspectieven verkennen en elkaar verrijken
  • Goede verkenning vraagstuk, niet te snel naar oplossingen, waar gaat het nu echt om?
  • Gebruik van (schijnbaar) tegengestelde belangen om samen tot oplossingen te komen.
  • Onderzoek een oplossing, door hem te maken: prototype en testen
  • Besluiten nemen op basis van consent
  • Continu reflecteren
 • Leercirkel van KOLB: om echt samen te leren moet je door alle vier de fasen heen – ontwerpen, doen, reflecteren, generaliseren
 • Eigenaarschap, integraliteit en verantwoordelijkheid: polderen is ons toverwoord, maar het betekent ook vaak dat het een middelmatige oplossing is, waar eenieder zich verantwoordelijk voelt voor zijn deel en niet voor het totaal. Integraliteit gaat over verantwoordelijkheid voor het totaal. Pas dan zal er eigenaarschap ontstaan en daarbij horende verantwoordelijkheid gevoeld worden.
 • NSOB-rollen: vier verschillende rollen van de overheid in relatie tot de vraagstukken in de samenleving.

Opzet workshop sessie 1 en 2

 • Twee groepen gaan na elkaar in de Bredase escaperoom OMG.
  • De eerste groep eerst doen en gaat daarna reflecteren.
  • De tweede groep krijgt eerst theorie en daarna doen.
 • Daarna gezamenlijke reflectie:
  • Leren: wat zijn de verschillen/overeenkomsten, hoe leren mensen?
  • Samenwerken: welke inzichten heb je nu t.a.v. samenwerken?
  • Communicatie: welke inzichten heb je opgedaan t.a.v. de communicatie?

Resultaat: Spelregels rondom samenwerken en communicatie

 • Vierkant met NSOB-kwadranten (4 rollen overheid) op de vloer
 • Korte verkenning van dit model
 • Daarna in kleine groepjes een rol uitwerken per rol:
  • hoe werkt samenwerken en communicatie per kwadrant?
  • Wat is de essentie in samenwerken, communicatie?
  • Wat zijn de 3 belangrijkste spelregels?
 • Korte pitches

Resultaat: essentie van communicatie en samenwerken in elk kwadrant

Check out: wat neem jij mee?

De moderatoren van deze workshop zijn Jannet Koster en Daniëlle Dictus. Lees hier meer over hun werkwijze.

Terug naar het workshop overzicht