Workshop 7: Bouwen met vertrouwen en toekomstperspectief – Schagen

Gemeente Schagen

Schagen is een veelzijdige Noord-Hollandse gemeente met een bruisende, drukbezochte stadskern en schilderachtige dorpjes te midden van groene polders en bloeiende bollenvelden. We hebben ook ons eigen strand, zo’n 17 kilometer lang, waar sport, recreatie en natuur elkaar naadloos afwisselen. Schagen kent een dynamisch en toekomstgericht ondernemersklimaat, waarbij toerisme en land- en tuinbouw belangrijke sectoren zijn. In het Energy and Health Center en in Seed valley zijn bedrijven met wereldfaam vertegenwoordigd. Van de 47.000 inwoners zijn er veel die werken in de randstad, wat met de auto of trein heel goed te doen is. Als je van rust en ruimte houdt dan wil je graag in Schagen (blijven) wonen.

Aanleiding

Schagen wil de komende jaren zo’n 300 woningen per jaar bouwen omdat daar grote behoefte aan is. Schagen wil een fijne plek bieden om te wonen. Alles wat we doen in Schagen draagt bij aan het geluk van de inwoners en ondernemers.

De uitdaging

Als we een nieuwbouwwijk of inbreidlocatie ontwikkelen dan ligt het zwaartepunt op de woningproductie en is de grondexploitatie een andere dominante factor . Hoe weten of we de ontwikkeling goed doen en dat de mensen die daar wonen over twintig jaar nog steeds gelukkig zijn? Worden factoren als duurzaam, huishoudensontwikkeling, beleving, leefbaar, etc. goed afgewogen? Gaat de nieuwe omgevingswet ons instrumenten bieden om een wijk toekomstbestendig te ontwikkelen?

De opzet van de workshop

Tijdens de workshop onderzoeken we door middel van een systemische analyse hoe we naar de toekomst kunnen kijken en delen we de verschillende zienswijzen en inzichten.

Moderator van deze workshop is Peter van Biemen.

Terug naar het workshop overzicht